Vergaderschema 2016 vastgesteld

14-10-2015

Het AB vergadert tenminste tweemaal per jaar.
Voor het jaar 2016 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld: 14 maart, 20 juni en 31 oktober.