AB GRNR stelt tweede verzoekbesluit onteigening vast

14-10-2015

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) heeft tijdens de vergadering van 12 oktober 2015 het Verzoekbesluit Onteigeningsplan Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard II vastgesteld. Kijk hier voor het volledige besluit.
Dit besluit is de eerste formele stap van de onteigeningsprocedure voor woningen en percelen waarvan met de eigenaren nog geen verkoopovereenkomst is gesloten. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt nu formeel verzocht de administratieve onteigeningsprocedure te starten.
Om een onteigeningsprocedure te mogen starten, moet een inpassingsplan zijn vastgesteld. Op 12 november 2014 heeft Provinciale Staten het aangepaste inpassingsplan Nieuw Reijerwaard vastgesteld waarmee aan deze voorwaarde is voldaan.
 
Percelen
De percelen waar de onteigeningsprocedure voor gestart is vallen binnen de tweede fase van de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard en een deel valt binnen het grondgebied van de gemeente Barendrecht. Het gebied in Nieuw Reijerwaard wordt globaal begrensd door de twee toekomstige bedrijfslanen, de Krommeweg aan de noordoost- en noordwestzijde; de Verbindingsweg aan de zuidzijde.
Het perceel gelegen in de gemeente Barendrecht is nodig voor de ontwikkeling van het nieuwe verkeersplein ter hoogte van de IJsselmondse knoop.
 
Onderhandeling
De onderhandelingen over deze percelen lopen al geruime tijd. Met behulp van de onteigeningsprocedure kan de GRNR de nog niet aangekochte woningen en percelen in eigendom krijgen. De betrokken eigenaren zijn geïnformeerd over het voornemen van de GRNR om een onteigeningstraject te starten. De GRNR blijft, ook na het indienen van het verzoekbesluit, in onderhandeling met de eigenaren. De GRNR geeft er uitdrukkelijk de voorkeur aan om met de eigenaren overeenstemming te krijgen over het aankopen van de woningen en percelen. De nu ingezette onteigeningsprocedure dient als achtervang.