Uitspraak Raad van State vertraagd

14-10-2015

De Raad van State heeft per brief gedateerd 12 oktober 2015 laten weten de termijn voor het doen van een uitspraak, over de beroepen die waren ingediend tegen het herstelbesluit van het inpassingsplan, met zes weken te verlengen.