Zitting Raad van State over beroepen

23-9-2015

Op donderdag 3 september heeft de Raad van State een zitting gehouden over de beroepen die waren ingediend tegen het herstelbesluit van het inpassingsplan. Tijdens de zitting zijn de drie staatsraden alle punten in de beroepen langsgegaan, zodat aan de zijde van de belanghebbenden de beroepen nog eens konden worden toegelicht en vanuit de kant van de provincie het verweer – waar nodig – kon worden verduidelijkt.
De voorzitter van de zitting gaf aan dat binnen zes weken uitspraak gedaan wordt.