Inspraakmogelijkheden besluitvorming al dan niet aankopen woningen

23-9-2015

In oktober staat de besluitvorming rond het al dan niet aankopen van woningen aan de Rijksstraatweg buiten het inpassingsplan gepland. Dat gebeurt zowel in de gemeenteraad van Ridderkerk als in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GRNR. Bij beide is het mogelijk in te spreken als dat van te voren wordt aangemeld.
Het onderwerp wordt op 1 oktober behandeld in de commissie Samenwonen. Het spreekrecht tijdens een commissievergadering kan worden aangevraagd bij de commissiegriffier (tel. 0180-451.720), uiterlijk voor 10:00 uur op de dag van de commissievergadering. Finale besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad van 15 oktober.
Bij de GRNR is de besluitvorming geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 oktober 2015. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Insprekers kunnen zich voor 12 oktober 12.00 uur aanmelden bij de GRNR via 0180 – 2000 30 of info@nieuwreijerwaard.eu.