Informatiebijeenkomst bewoners 21 september 2015

23-9-2015

Op maandagavond 21 september vond een informatiebijeenkomst plaats voor bewoners van de Rijksstraatweg. Er waren circa 45 bewoners aanwezig. Belangrijkste onderwerp was een toelichting op het besluitvormingsproces voor het al dan niet aankopen van woningen aan de Rijksstraatweg en de stukken die bij de besluitvorming betrokken worden. Verder is de stand van de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard toegelicht via deze presentatie.