Zitting Raad van State 3 september

2-9-2015

De Raad van State houdt de zitting over de openstaande beroepen tegen het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard op 3 september 2015 om 10.00 uur.

De Raad van State heeft eind maart aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) gevraagd om te kijken naar de gevolgen van het plan voor de geluidbelasting voor zover van belang voor de behandeling van de tegen het herstelbesluit ingediende beroepen.