Start ontwerp groene- of 100-meter-zone achter woningen Rijksstraatweg

28-7-2015

Op 9 juli 2015 zijn ruim 20 bewoners gestart met het ontwerp voor de 100-meter-zone achter de woningen aan de Rijksstraatweg. In het inpassingsplan heeft deze zone de bestemming ‘groen’ gekregen. De GRNR heeft enkele randvoorwaarden voor het gebied meegegeven, zoals de hoeveelheid oppervlaktewater en de 7 meter hoge grondwal die in het gebied gerealiseerd moeten worden. Het komend jaar gaan de bewoners in 8 tot 10 bijeenkomsten een ontwerp maken voor deze zone. Het traject wordt begeleid door BGSV, een bureau voor stedenbouw en landschap.