Bijpraten bedrijven - 8 juli 2015

28-7-2015

Op 8 juli heeft de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) bedrijven uitgenodigd om bij te praten over de ontwikkelingen in Nieuw Reijerwaard. De voortgang in algemene zin is aan de orde geweest. Daarnaast is informatie gedeeld over de ontwikkelingen rond parkmanagement, energie en het onderzoek dat in opdracht van de GRNR door Alterra Wageningen Universiteit en Hillenraad wordt uitgevoerd naar het Foodcenter Reijerwaard.  Er zullen zo’n 4 a 5 bijpraatavonden per jaar georganiseerd worden.