Procedure Raad van State

26-6-2015

De Raad van State heeft eind maart aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) gevraagd om te kijken naar de gevolgen van het plan voor de geluidbelasting voor zover van belang voor de behandeling van de tegen het herstelbesluit ingediende beroepen. Vorige week is het verslag van de StAB ontvangen. Klik hier voor het verslag.

De Raad van State behandelt de beroepen tegen het herstelbesluit in een zitting op 3 september 2015.