Werkzaamheden in het gebied

14-5-2015

Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden van de derde fase van de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. Deze werkzaamheden duren tot juni 2015. Het gaat om het gebied tussen de Verbindingsweg en de Hoogzandweg, grenzend aan de A15/A16 (zie kaartje). Onderdeel hiervan is de voorbereiding van de nieuwe bedrijfslaan in dit gebied (zie de stippellijn op het kaartje).

Kaart gebied

Tegelijkertijd met de voorbereiding van de derde fase wordt gewerkt aan het kruispunt van de Verbindingsweg met de nieuwe bedrijfslaan. Hiervoor wordt ook aan de noordkant van de Verbindingsweg gewerkt. Zodoende kan deze aansluiting op de Voorweg het komend jaar al worden gerealiseerd. De aansluitingen van de bedrijfslanen op de Verbindingsweg krijgen in een latere fase van het plan ook een rol in omleidingsroutes.