Aangepaste planning vaststelling inpassingsplan

18-9-2012

De aangepaste planning voor de vaststelling van het ontwerpinpassingsplan door de Provincie Zuid-Holland ziet er als volgt uit:

  • 30 oktober 2012: Vaststelling ontwerpinpassingsplan, MER en exploitatieplan door Gedeputeerde Staten
  • 5 november tot 16 december 2012: Ter inzagetermijn
  • 19 februari 2013: Vaststelling inpassingsplan door Gedeputeerde Staten
  • 24 april 2013: Vaststelling inpassingsplan door Provinciale Staten
  • Mei tot en met half juni 2013: Beroepstermijn
  • Tweede helft 2013: Raad van State behandelingstermijn

Zie ook het planningsschema op deze site.