Raad van State laat geluidbelasting onderzoeken

9-4-2015

De Raad van State heeft advies gevraagd aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (stab.nl) over nog openstaande beroepen tegen het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard. Dit heeft de Raad van State per brief laten weten. Het onderzoek van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) moet zich richten op mogelijke gevolgen van het plan voor de geluidbelasting.

De onderzoeksvraag zoals die aan de StAB is voorgelegd, is: ‘Wat zijn de gevolgen van het plan voor de geluidbelasting, voor zover van belang voor de behandeling van de beroepen van Stichting Oude Kern Rijsoord, Stichting Nieuw Reijerwaard Comité en anderen en Vereniging Polder Nieuw Reijerwaard?’