Participatie met bewoners en bedrijven

20-3-2015

Nu Nieuw Reijerwaard in een volgende fase komt, is een overlegstructuur met belanghebbende bewoners en bedrijven uitgewerkt.
Al vanaf het begin is door de GRNR aandacht besteed aan een actuele website en een regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief. Nu het inpassingsplan in werking is getreden, verschuift de aandacht naar het ontwikkelen en realiseren van het gebied. In deze nieuwe fase worden overleggen met bewoners en bedrijven ingepland en biedt de directeur van de GRNR aan regelmatig bij de wijkoverleggen van Rijsoord en Ridderkerk-West aan te schuiven om de stand van zaken van Nieuw Reijerwaard toe te lichten.
Voor bewoners van de Rijksstraatweg wordt een overleggroep geïnitieerd van ongeveer 10 bewoners.
Deze overleggroep is bedoeld om bewoners te raadplegen en incidenteel advies te vragen over de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard.
Ook wordt een overleg ingericht bestaande uit bewoners van de Rijksstraatweg waarin gesproken zal worden over de inrichting van de groene zone, achter de huizen aan de Rijksstraatweg. De GRNR wil graag in coproductie met de bewoners deze zone inrichten.
Verder wordt twee keer per jaar een informatiebijeenkomst voor bewoners georganiseerd, om de gehele ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard en de groene zone toe te lichten. En er wordt een wekelijks spreekuur voor omwonenden ingesteld in de keet  waar de projectorganisatie van de GRNR zich vanaf eind maart gaat vestigen.
Bewoners van de Rijksstraatweg krijgen komende week een brief waarin de participatie-aanpak wordt toegelicht.
Ook voor bedrijven wordt een tweejaarlijkse informatiebijeenkomst georganiseerd en een overleggroep geïnitieerd.