Besluiten Algemeen Bestuur 16 maart 2015

20-3-2015

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 16 maart jl. heeft het AB de door de accountant goedgekeurde Jaarrekening 2014 vastgesteld. Verder heeft het AB de volgende voorstellen vastgesteld: 1e wijziging financiële verordening, eerste wijziging aanbestedings- en inkoopbeleid, normen- en toetsingskader en frauderisico-analyse.
Daarnaast zijn de algemene verkoopvoorwaarden, voorreservering en reservering vastgesteld. Het betreft stukken die een rol spelen in het uitgiftetraject. Het AB heeft verder kennisgenomen van de voortgang in parkmanagement en de manier waarop bewoners en bedrijven betrokken worden bij de verdere uitwerking van Nieuw Reijerwaard. Klik hier voor de vastgestelde voorstellen.