Nieuw Reijerwaard op tv

18-9-2012

Op maandag 17 september 2012 besteedde het programma ‘De slag om Nederland’ aandacht aan de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. Kijk het programma terug via deze link.

Het document waar in het programma over gesproken wordt, wat op 1 maart 2010 (twee dagen voorafgaand aan de verkiezingen in 2010) is ondertekend, kunt u hier terugvinden. Deze ‘Overeenkomst op Hoofdlijnen’ legt de basisafspraken tussen de samenwerkende gemeenten vast. In deze overeenkomst is afgesproken en geborgd:

  • Dat de grondexploitatie in ieder geval sluitend moet zijn (er mag geen financieel tekort ontstaan).
  • Dat de drie gemeenten op gelijkwaardige basis participeren en dat daar een entiteit/een rechtspersoon voor wordt opgericht (dat is de GRNR geworden).  Eventuele winst of verlies in de grondexploitatie wordt op basis van die gelijkwaardigheid verdeeld: ieder een derde.
  • Dat het terrein in ieder geval tot 2020 gereserveerd wordt voor de agro/vers/foodsector.

De afspraken tussen de drie gemeenten, de provincie en de rijksoverheid over de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard zijn in de bestuursovereenkomst vastgelegd, die op 12 november 2009 in bijzijn van de minister is ondertekend.

De geschiedenis van de besluitvorming  vindt u hier.