Werkzaamheden in het gebied

10-3-2015

 

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard begint deze maand met voorbereidende werkzaamheden van de derde fase van de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. De werkzaamheden duren tot juni 2015.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een voorbelasting. Daarvoor wordt een laag zand op de ondergrond gestort, zodat deze wordt verstevigd met het oog op de latere bebouwing of werkzaamheden. Het gaat om het gebied tussen de Verbindingsweg en de Hoogzandweg, grenzend aan de A15/A16.

De werkzaamheden zijn gepland in de periode maart tot en met juni en bestaan voornamelijk uit het aanbrengen van een zandlaag en drainage. Het zand wordt met vrachtwagens aangevoerd via de Verbindingsweg.

Volgens planning wordt de eerste lading zand in de komende drie weken aangevoerd. Hierna wordt in drie weken drainage aanbracht waarna voor een periode van acht weken weer zand wordt aangevoerd.