Keet GRNR Verbindingsweg 38

20-2-2015

Afgelopen week is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de keet van de GRNR aan de Verbindingsweg 38. De komende week wordt de keet geplaatst en de weken erna wordt de keet gereed gemaakt. Het projectbureau van de GRNR gaat zich hier vestigen, er kunnen vergaderingen plaatsvinden en er is informatie over de ontwikkeling van het Foodcenter Reijerwaard beschikbaar. De bedoeling is dat de GRNR eind maart verhuist naar de keet.