Er kunnen bouwvergunningen worden verleend

20-2-2015

Vorige week (11 februari) heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot het ingediende verzoek voor een voorlopige voorziening. Er zijn geen griffierechten betaald, het verzoek is daardoor niet ontvankelijk. Daarmee is de voorlopige voorziening van tafel en heeft die niet langer een schorsende werking op het plan. De beroepen die nog lopen hebben hier geen invloed op.
Dat betekent dat het inpassingsplan in werking is getreden en er vergunningen voor bouwen kunnen worden verleend.
Wanneer een aanvraag tot bouwen wordt ingediend, die volledig is (alle benodigde stukken zijn bijgevoegd) en die past binnen het inpassingsplan, kan de vergunning binnen drie maanden verleend worden.