Ondertussen in het gebied

17-2-2015

 

Afgelopen week is de kas langs de Verbindingsweg gesloopt. Deze kas was vroeger eigendom van Peltstar. Het slopen van de opstallen en daar waar nodig saneren van het gebied vindt plaats in opdracht van het cluster tuinders wat in mei 2012 73 ha grond aan de Gemeenschappelijke Regeling heeft verkocht. Medio april wordt deze grond aan de Gemeenschappelijke Regeling overgedragen. Hierna zal met het bouwrijp maken van deze grond worden gestart. In eerste instantie wordt hier voorbelasting op geplaatst.