Beroepen reparatiebesluit Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard

9-1-2015

Bij de Raad van State zijn vier beroepschriften binnengekomen tegen het reparatiebesluit dat Provinciale Staten op 12 november 2014 heeft genomen. Daarnaast is er een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen ingediend.

Omdat de Crisis- en herstelwet van toepassing is, wordt het beroep versneld behandeld. De Raad van State stelt kortere termijnen dan gebruikelijk. Dat betekent dat de beroepen ook sneller dan gebruikelijk worden behandeld. Als de Raad van State een zittingsdatum heeft bepaald vermelden we dit op deze site en in onze nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar onder vermelding van 'aanmelding nieuwsbrief'.