Ondertussen in het gebied (18 december 2014)

18-12-2014

Werkzaamheden aanvullend grondonderzoek.
Het bedrijf MOS Grondmechanica doet in het gebied grondboringen ter voorbereiding op het ontwerpen van de grondwal in de groenstrook achter de woningen van de Rijksstraatweg.
De groenstrook moet nog worden ingericht. Zodra de GRNR gaat starten met de planvorming worden bewoners van de Rijksstraatweg hierbij betrokken.

Grondboren december 2014