AB GRNR stelt verzoekbesluit onteigening eerste fase vast

26-11-2014

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) heeft tijdens de vergadering van 17 november 2014 het Verzoekbesluit Onteigening vastgesteld. Kijk hier voor de stukken van deze vergadering. Dit besluit is de eerste formele stap van de onteigeningsprocedure voor woningen en percelen waarvan met de eigenaren nog geen verkoopovereenkomst is gesloten. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt nu formeel verzocht de administratieve onteigeningsprocedure te starten.
Om een onteigeningsprocedure te mogen starten, moet een inpassingsplan zijn vastgesteld. Op 12 november 2014 heeft Provinciale Staten het aangepaste inpassingsplan Nieuw Reijerwaard vastgesteld waarmee aan deze voorwaarde is voldaan.
De percelen waar de onteigeningsprocedure voor gestart is vallen binnen de eerste fase van de ontwikkeling Nieuw Reijerwaard. De onderhandelingen over deze percelen lopen al geruime tijd. Met behulp van de onteigeningsprocedure kan de GRNR de nog niet aangekochte woningen en percelen in eigendom krijgen. De betrokken eigenaren zijn afgelopen augustus geïnformeerd over het voornemen van de GRNR om een onteigeningstraject te starten. De GRNR blijft, ook na het indienen van het verzoekbesluit, in onderhandeling met de eigenaren. De GRNR geeft er uitdrukkelijk de voorkeur aan om met de eigenaren overeenstemming te krijgen over het aankopen van de woningen en percelen. De nu ingezette onteigeningsprocedure dient als achtervang.