Informatieavond bewoners Rijksstraatweg

26-11-2014

Op maandagavond 17 november 2014 hebben circa 100 bewoners van de Rijksstraatweg een informatieavond bijgewoond.
De mensen zijn bijgepraat over de voortgang van Nieuw Reijerwaard. Er is informatie gedeeld over de stand van het inpassingsplan en de werkzaamheden die door de GRNR voorbereid en uitgevoerd worden. Daarnaast is gesproken over de invulling van de 100-meter-zone direct ten oosten van de Rijksstraatweg. Dit is de zone die in het inpassingsplan de bestemming ‘groen’ heeft gekregen. In deze zone komt ook water en wordt een grondwal gerealiseerd. Momenteel wordt onder meer onderzocht op welke manier de grondwal aangelegd kan worden. Zie hier voor een samenvatting van de verstrekte informatie.
De meeste mensen hebben hun vragen kunnen stellen, deels plenair, deels in kleine groepen. De sfeer van de avond was over het algemeen goed.


De vragen gingen in grote lijnen over:

  • De inhoud van het inpassingsplan.
  • Het al dan niet aankopen van woningen aan de Rijksstraatweg die buiten het inpassingsplan liggen. Nu de behandeling in provinciale staten is afgerond, zal de finale besluitvorming over eventuele aankoop plaatsvinden in vergaderingen van de Gemeenteraad van Ridderkerk en het Algemeen Bestuur van de GRNR. Dat zal in het eerste kwartaal van volgend jaar aan de orde zijn.
  • De invulling en het moment van aanleg van de 100 meter – zone. Een deel van de aanwezigen had begrip voor het traject dat gevolgd wordt, voor anderen gaan het onderzoek en de aanleg van de 100 meter - zone te langzaam.

Bijeenkomsten als deze zullen twee tot drie keer per jaar worden georganiseerd. In de volgende bijeenkomst worden afspraken gemaakt over hoe bewoners en GRNR samen een voorstel gaan maken over de inrichting van de 100 meter zone. Bewoners worden met een brief voor de volgende bijeenkomst uitgenodigd.