Sloop kassen Nieuw Reijerwaard gestart

13-9-2012

Begin van de sloop op kassencomplex tussen Verbindingsweg en Voorweg in Nieuw Reijerwaard

Begin van de sloop op kassencomplex tussen Verbindingsweg en Voorweg in Nieuw Reijerwaard

Op 15 augustus 2012 heeft de juridische levering plaatsgevonden van de ruim 73 hectare grond van het cluster tuinders aan de GRNR. De feitelijke levering vindt voor de eerste gronden binnen het cluster plaats in augustus 2013.
Het slopen van de opstallen en daar waar nodig saneren van het gebied vindt plaats in opdracht van het cluster. Inmiddels zijn de eerste benodigde vergunningen verleend en is gestart met de sloop van kassen in het gebied. Veel van de kassen worden gedemonteerd en elders in Nederland of Europa opnieuw gebruikt.