Provinciale Staten stelt herstelbesluit vast

12-11-2014

Provinciale Staten heeft, tijdens de vergadering van 12 november, het herstelbesluit met betrekking tot het inpassingsplan en exploitatieplan Nieuw Reijerwaard vastgesteld. De bestemming ‘bedrijven’ (artikel 4 inpassingsplan) is aangepast op de uitspraak van de Raad van State.
De bekendmaking zal 20 november plaatsvinden onder andere in De Schakel en De Combinatie.  De beroepstermijn voor het herstelbesluit loopt van 20 november 2014 tot en met 2 januari 2015. Beroep tegen het herstelbesluit is mogelijk bij de Raad van State. Tenzij een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de Raad van State treedt het herstelbesluit 3 januari 2015 in werking. Als er geen beroep wordt ingediend is het vanaf dat moment ook onherroepelijk.