Plaatsen EPS (piepschuim) in de fundering van de eerste bedrijfslaan

7-11-2014

Op vrijdag 7 november 2014 is EPS (piepschuim) geplaatst in de fundering van de eerste bedrijfslaan

De heer Volbregt Smit, voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) heeft het EPS-blok geplaatst.

 

In september is gestart met de aanleg van de 1e bedrijfslaan en het bouwrijp maken van percelen liggend aan de 1e bedrijfslaan.
De constructie van deze bedrijfslaan is een bijzondere, omdat de weg zich direct naast het tracé van een daar reeds aanwezige gasunieleiding bevindt. De gasunieleiding heeft een doorsnede van ongeveer een meter en de druk in de leiding is 80 bar. Toen begin 2014 zand is aangebracht ten behoeve van de voorbelasting van de riolering, zijn éérst rond de gasunieleiding zogenaamde zakbaken aangebracht. Door het voortdurend inmeten van de zakbaken is de positie van de gasunieleiding steeds in de gaten gehouden. De ophoging van begin dit jaar en het afgraven van het zand in de afgelopen maanden zijn zo uitgevoerd, dat de gasunieleiding zowel in verticale als horizontale richting helemaal niet is beïnvloed.
De aanwezigheid van de gasunieleiding betekent ook iets voor de fundering van deze bedrijfslaan. Een normale fundering (met zand) heeft in deze ondergrond teveel invloed (zijwaartse druk) op de gasleiding. Daarom wordt in deze bedrijfslaan gewerkt met EPS (piepschuim).
Het piepschuim zorgt voor een evenwichtsconstructie waarop de weg wordt aangebracht. Er is daardoor nauwelijks invloed op de ondergrond en daarmee ook niet op de gasleiding.
De eerste bedrijfslaan wordt in opdracht van de GRNR aangelegd door Mouwrik Waardenburg B.V.


Plaatsen piepschuim in eerste bedrijfslaan door voorzitter GNRN Volbergt Smit