Herstelbesluit in Provinciale Staten op 12 november a.s.

29-10-2014

In de vergadering van de commissie Ruimte en Leefomgeving van 22 oktober is het herstelbesluit voor het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard behandeld.
Provinciale Staten zijn bevoegd om zonder een nieuwe voorbereidingsprocedure het nieuwe besluit te nemen. Dit staat voor de vergadering van 12 november a.s. op de agenda. Stukken voor de vergadering zijn hier te vinden. Het gaat om de stukken b01 tot en met b05. De bestemming ‘bedrijven’ (artikel 4 inpassingsplan) is aangepast op de uitspraak van de Raad van State. Belangrijkste onderdeel is de koppeling van de reconstructie van de ijsselmondse knoop met de voortgang van het bedrijventerrein. De provincie heeft uitgerekend dat 40% van het bedrijventerrein in bedrijf kan worden genomen (bedrijven zijn dan operationeel) voordat de ijsselmondse knoop gereconstrueerd moet zijn. De provincie heeft berekend dat dat in 2019 het geval is. De GRNR heeft de reconstructie gepland in 2017, dus dat past prima. De GRNR hoeft de planning niet aan te passen.