Informatiebrief werkzaamheden 1e bedrijfslaan naar omwonenden

5-9-2014

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is gestart met de aanleg van de 1e bedrijfslaan en het bouwrijp maken van percelen liggend aan de 1e bedrijfslaan.  De werkzaamheden duren een paar maanden. Omwonenden zijn geïnformeerd met een informatiebrief over wat er wanneer gaat gebeuren en wat zij ervan gaan merken.


Wat gaat er gebeuren?
De werkzaamheden vinden plaats in het gedeelte achter Rijksstraatweg nr. 202 tot de Voorweg, in het rood gearceerde gebied op het kaartje hieronder.
De werkzaamheden worden voor ons uitgevoerd door aannemer Mouwrik Waardenburg BV. Deze week is gestart met het inrichten van het werkterrein en de voorbereiding van de werkzaamheden .
Vervolgens wordt de riolering aangelegd en wordt de voorbelasting verwijderd inclusief de zakbaken die bij de gasleiding zijn aangelegd. Tenslotte wordt de 1e bedrijfslaan aangelegd in piepschuim (vanwege de nabije ligging bij de gasunieleiding) en wordt de weg geasfalteerd. De werkzaamheden zijn in december van dit jaar afgerond.


Wat betekent dit voor omwonenden?
Het zal onvermijdelijk tot enige overlast leiden. De aanvoer van materialen voor de riolering en de aanleg van de weg zal plaatsvinden via de Voorweg. In periodes betekent dat extra vrachtverkeer. De vrachtwagens rijden vanaf de Verbindingsweg de Voorweg op en nemen dezelfde route terug het gebied uit. Op deze website houden we u op de hoogte van het verloop van de werkzaamheden.