Inpassingsplan wordt aangepast

5-9-2014

De Raad van State heeft op 20 augustus 2014 in grote lijnen ingestemd met de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. De provincie kreeg opdracht om delen van het inpassingsplan voor dit bedrijventerrein te herzien. Gedeputeerde Staten hebben hiervoor deze week per brief een aanpak aan Provinciale Staten gepresenteerd. Provinciale Staten nemen naar verwachting op 12 november een definitief besluit.  Lees hier de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.


Ook tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 september is gesproken over de uitspraak van de Raad van State over het inpassingsplan en over de consequenties en vervolgstappen naar aanleiding van deze uitspraak.
Het digitaal verslag van deze vergadering is hier beschikbaar.