Benoeming (plvv) leden Algemeen Bestuur GRNR door gemeenteraad Rotterdam

5-8-2014

Op donderdag 10 juli 2014 heeft de gemeenteraad van Rotterdam de leden en plaatsvervangend leden van het Algemeen Bestuur van de GRNR benoemd.

Hiervoor zijn aangewezen:
De heer P.J. Langenberg,  lid algemeen bestuur,
De heer R.E. Schneider,  lid algemeen bestuur,
De heer M.J.W. Struijvenberg, plaatsvervangend lid algemeen bestuur,
De heer B.J. Eerdmans, plaatsvervangend lid algemeen bestuur.

Het Algemeen Bestuur van de GRNR (AB GRNR) heeft besloten dat de leden die door de raad van Rotterdam op 10 juli 2014 zijn aangewezen als lid van het AB GRNR, vanaf dat moment tevens lid zijn van het Dagelijks Bestuur van de GRNR.