Uitspraak Raad van State uitgesteld

8-7-2014

De Raad van State heeft per brief gedateerd 4 juli 2014 laten weten de termijn voor het doen van een uitspraak in de beroepsprocedure van het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard en het besluit Hogere Grenswaarde van de gemeente Ridderkerk met zes weken te verlengen.