Besluiten Algemeen Bestuur 30 juni

1-7-2014

Jaarrekening 2013 en begroting 2015 vastgesteld

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 30 juni  jl. heeft het AB de door de accountant goedgekeurde Jaarrekening 2013, de 2e begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015 vastgesteld.

Algemene inkoopvoorwaarden GRNR vastgesteld

De algemene inkoopvoorwaarden GRNR zijn opgesteld zodat de verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer helder is. Deze inkoopvoorwaarden zijn onder meer van belang bij de civiele aanbestedingen.