Besluiten Algemeen Bestuur 10 juni 2014

11-6-2014

Op dinsdag 10 juni 2014 was de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de GRNR in de nieuwe samenstelling na de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze vergadering zijn de leden van het Dagelijks Bestuur (DB) aangewezen en een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gekozen. Waarnemend voorzitter Cees Versendaal heeft de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter, de heer Smit. Er stonden verder geen inhoudelijke onderwerpen op de agenda.

Leden Dagelijks Bestuur
Op grond van artikel 14.2 en de besluiten van de raden van Ridderkerk en Barendrecht zijn voor het Dagelijks Bestuur (DB) aangewezen de heren Smit, Dokter, Vermaat en Van der Linden.
De gemeenteraad van Rotterdam heeft nog geen leden voor het AB aangewezen. Dat zal waarschijnlijk in de raad van 10 juli 2014 gebeuren. Het AB GRNR heeft besloten dat de leden die door de raad van Rotterdam op 10 juli 2014 worden aangewezen als lid van het AB GRNR, vanaf dat moment tevens lid zijn van het Dagelijks Bestuur van de GRNR.

Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
De leden van het AB hebben uit hun midden tot nieuwe voorzitter gekozen, de heer Smit. Zijn plaatsvervanger is de heer Vermaat.
Conform artikel 19.1 en 19.2 kiest het Algemeen Bestuur uit de leden die zijn aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. In de regeling (artikel 19.3) is opgenomen dat het AB jaarlijks een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter kiest, zodanig dat het voorzitterschap rouleert.