Dinsdag 10 juni 2014 vergadering Algemeen Bestuur

3-6-2014

Op dinsdag 10 juni om 17:00 uur is de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard na de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraden wijzen na verkiezingen nieuwe leden voor het AB van de GRNR aan. Dinsdag worden in het AB de leden van het Dagelijks Bestuur (DB) aangewezen en een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter gekozen. Cees Versendaal draagt daarna de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter. Er staan verder geen inhoudelijke onderwerpen op de agenda.

De agenda van deze vergadering wordt gepubliceerd in De Combinatie en De Schakel van donderdag 5 juni 2014 en de agenda en stukken zijn te vinden op onder het kopje vergaderingen op deze site. De vergadering is hier live te beluisteren.

De volgende vergadering van het AB is op 30 juni 2014 om 18:00 uur.