Benoeming leden en plvv leden GRNR door gemeenteraad Barendrecht

3-6-2014

Op donderdag 27 mei 2014 heeft de gemeenteraad van Barendrecht vier leden en twee plaatsvervangende leden van de GRNR benoemd. Tot leden zijn aangewezen:

De heer D. Vermaat lid algemeen bestuur,
De heer L.P. van der Linden lid algemeen bestuur,
De heer L.J. Gebben plaatsvervangend lid algemeen bestuur
De heer J. Jippes lid algemeen bestuur,
De heer A. Schippers lid algemeen bestuur,
Mevrouw R.D. Roopram plaatsvervangend lid algemeen bestuur