Benoeming leden en plvv leden GRNR door gemeenteraad Ridderkerk

23-5-2014

Op donderdag 15 mei 2014 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk vier leden en twee plaatsvervangend leden van de GRNR benoemd.Tot leden zijn aangewezen:

a. de heer H. Dokter, met als plaatsvervanger de heer M. Japenga.

b. de heer V.A. Smit, met als plaatsvervanger de heer M. Japenga.

c. de heer P.W.J. Meij, met als plaatsvervanger de heer G.J. van Nes.

d. de heer L.J. Franzen, met als plaatsvervanger de heer G.J. van Nes.