Behandeling Quick Scan in Statencommissie 7 mei jl.

14-5-2014

Op woensdag 7 mei jl. stond de Quick Scan Rijksstraatweg op de agenda van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving. Deze Quick Scan is in november vorig jaar door de gemeente Ridderkerk en GRNR gezamenlijk aan Provinciale Staten gestuurd.
De commissie heeft besloten dat ze alle stukken, inclusief uitspraak van de Raad van State, nog eens in samenhang willen bespreken. Dit vindt waarschijnlijk in september plaats. Hier kunt u de vergadering en de behandeling van dit punt terugkijken.