Behandeling beroep besluit Hogere Grenswaarde 8 mei jl.

14-5-2014

Op donderdag 8 mei 2014 behandelde de Raad van State het beroep dat is ingediend tegen het besluit Hogere Grenswaarde van de gemeente Ridderkerk van 7 januari 2014. De Raad van State heeft het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard, de beroepen tegen de Hogere Grenswaarden en dit beroep samengevoegd om hier gelijktijdig uitspraak over te doen.