13 mei vissen in het kader van het onderzoek naar de grote modderkruiper

12-5-2014

Ter voorbereiding van de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard zijn en worden de komende jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd. Eén van die onderzoeken betreft het nader in kaart brengen van de populatie grote modderkruipers  in het gebied.

 

Hoewel in de Natuurtoets (onderdeel van het inpassingsplan) de aanwezigheid van grote modderkruipers onwaarschijnlijk werd geacht, zijn deze vissen eind januari van dit jaar toch aangetroffen in de sloten tussen de percelen. Ze zijn in een sloot ontdekt toen de bagger werd verwijderd om de sloot daarna te dempen. De grote modderkruiper is beschermd in de Flora- en Faunawet (tabel 3). Onmiddellijk is toen een ecoloog ingeschakeld, die de sloten in de eerste fase heeft bevist. Verspreid door de eerste fase zijn verschillende exemplaren van de grote modderkruiper aangetroffen. Het rapport dat hierover in februari dit jaar is opgesteld is hier terug te vinden. Het blijkt een voortplantende populatie te zijn, waar we in de verdere planvorming rekening mee gaan houden door geschikte leefgebieden voor ze te vinden of aan te leggen.

 

Voor de grote modderkruiper zal ontheffing worden aangevraagd bij het ministerie van EL&I. Daarvoor is onderzoek nodig in alle sloten binnen Nieuw Reijerwaard om de omvang van de populatie goed in kaart te brengen.

 

Op dinsdag 13 mei worden de sloten binnen het hele gebied onderzocht.