8 mei Behandeling RvS beroep Besluit Hogere Grenswaarden Rijksstraatweg 337

6-5-2014

Donderdag 8 mei 2014 behandelt de Raad van State het beroep dat is ingediend tegen het besluit Hogere Grenswaarde van de gemeente Ridderkerk.

Naar verwachting vindt de uitspraak in deze zaak gelijktijdig plaats met de uitspraak met betrekking tot het inpassingsplan en de eerdere besluiten hogere grenswaarden. De behandeling daarvan heeft plaatsgevonden in een zitting van 13 januari 2014.