Waarnemend voorzitter en plaatsvervangend voorzitter AB GRNR

8-4-2014

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zijn op 27 maart jl. de nieuwe gemeenteraden geinstalleerd. Daarmee is de zittingsperiode van de leden van het AB afgelopen. Waarnemend voorzitter Cees Versendaal en plaatsvervangend voorzitter Arie den Ouden zijn ook afgetreden op die dag, maar blijven hun functie waarnemen totdat hun opvolgers deze functie hebben aanvaard, zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling, specifiek in de artikelen 7 tot en met 23. In de vergadering van het AB van 30 juni 2014 zal een nieuw Dagelijks Bestuur worden aangewezen door het AB. Uit dit Dagelijks Bestuur zullen een nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden gekozen.