Ondertussen in het gebied (vrijdag 14 maart 2014)

18-3-2014

Bij de eerste bedrijfslaan is de laatste verticale drainage aangebracht. Deze drainage zorgt ervoor dat het water onder de kleilaag weg kan, zodat de grond daadwerkelijk kan zakken. Momenteel worden op verschillende plekken in het gebied proefsleuven gegraven om de precieze locatie van kabels en leidingen te bepalen.