Besluiten AB 10 maart 2014

18-3-2014

Jaarrekening 2013 vastgesteld
Het AB heeft de afgelopen twee jaar de kaders voor de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard vastgesteld en de basis voor de GRNR gelegd. Maandagavond is tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur onder andere de jaarrekening over 2013 vastgesteld en een goedkeurende accountantsverklaring over 2013 volgt. De vergadering is hier terug te luisteren, zodra deze online wordt gezet.