Laatste vergadering algemeen bestuur in huidige samenstelling

18-3-2014

Op maandagavond 10 maart was de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) in de huidige samenstelling.

De manier waarop de GRNR bestuurd wordt ligt vast in de gemeenschappelijke regeling, specifiek in de artikelen 7 tot en met 23.

De leden van het AB worden aangewezen door de raden van de deelnemende gemeenten, in dit geval door Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. Het lidmaatschap van het AB eindigt op de dag waarop de zittingsperiode van de betreffende gemeenteraad afloopt. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014, zullen de nieuwe gemeenteraden nieuwe leden aanwijzen. Een aantal van de huidige AB-leden is niet verkiesbaar in hun gemeente en zal dus zeker niet terugkeren in het AB. De nieuwe vertegenwoordigers vormen samen het Algemeen Bestuur van de GRNR. De leden van het AB leggen verantwoording af aan de raad die hen heeft aangewezen. De voorzitter (Cees Versendaal) en plaatsvervangend voorzitter (Arie den Ouden) treden af op de dag dat de zittingsperiode van de leden van het AB afloopt, maar blijven hun functie waarnemen totdat hun opvolgers deze functie hebben aanvaard. In de vergadering van het AB van 30 juni 2014 zal een nieuw Dagelijks Bestuur worden aangewezen door het AB. Uit dit Dagelijks Bestuur zullen een nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter worden gekozen.

Denkend aan de polder

De Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard is op 1 januari 2012 in werking getreden. Dat is dus halverwege de nu aflopende raadsperiode. De ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard is daarmee daadwerkelijk gestart. Vorig jaar heeft de GRNR het moment van oud naar nieuw gemarkeerd door het boek ‘Denkend aan de Polder’ uit te geven. Daarin zijn de oude gebruikers van de polder aan het woord gekomen en is de geschiedenis van de polder vastgelegd.

Verkoop van grond

Sinds de inwerkingtreding van de GRNR op 1 januari 2012 zijn alle voorbereidingen gericht op het zo snel mogelijk beschikbaar hebben van gronden voor de vestiging van bedrijven in de agro/vers/foodsector. Er zijn gronden aangekocht en er wordt bouwrijp gemaakt. De verkoop van grond in Nieuw Reijerwaard zal in 2014 starten, na de uitspraak van de Raad van State over het inpassingsplan. De voorbereidingen zijn erop gericht om in 2014 een eerste paal te slaan.