Voortgang werkzaamheden voorbelasting

25-2-2014

Het grootste deel van de voorbelasting is aangebracht. In de afgelopen weken is een zandpakket aangebracht op de zones waar later de riolering en een deel van de weg worden gerealiseerd. Nadat het zand is verwerkt, wordt een soort coating over het zand aangebracht, die als het ware een korst vormt en het mogelijk stuiven van het zand tegen gaat.

Momenteel wordt een verticale drainage aangebracht. Deze drainage zorgt ervoor dat het water onder de kleilaag weg kan, zodat de grond daadwerkelijk kan zakken.

  Verticale drainage voorbelasting