Zitting Raad van State 13 januari 2014

14-1-2014

Op maandag 13 januari 2014 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden. Het ging om de beroepsprocedure van het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard en het besluit Hogere Grenswaarde van de gemeente Ridderkerk. Er waren drie staatsraden en drie ondersteunende juristen aanwezig vanuit de Raad van State. Zij hebben hun vragen gesteld naar aanleiding van de ingediende beroepschriften – soms ging het om eigen vragen, soms om verduidelijkende vragen op argumenten van appellanten. Onderwerpen zoals verkeer, geluid, nut en noodzaak, MER, flora en fauna hebben de revue gepasseerd. De Raad van State doet uitspraak in 6 tot 12 weken.