Ondertussen in het gebied (19 december 2013)

19-12-2013

Plaatsen zakbaken december 2013

Deze maand is gestart met het voorbereiden van werkzaamheden in het gebied. Eerst zijn zogenaamde zakbaken aangebracht bij de gasleiding. Ongeveer elke 50 meter is een band om de gasleiding aangebracht met een peilbuis die boven het maaiveld uitsteekt. De zakbaken worden gemonitord om eventuele beweging van de gasleiding te meten. De marges voor beweging van de gasleiding zijn uiterst klein. Met de Gasunie zijn afspraken gemaakt over de manier van werken in de buurt van de gasleiding. Deze zakbaken maken onderdeel uit van de afspraken.

De aannemer verwacht deze week het plaatsen van de zakbaken afgerond te hebben. In januari wordt gestart met het aanbrengen van de voorbelasting op de zones waar later riolering en een deel van de weg worden gerealiseerd.

Plaatsen zakbaken december 2013