Ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden Nieuw Reijerwaard ligt ter inzage

6-12-2013

De gemeente Ridderkerk heeft middels een ontwerpbesluit voor drie woningen aan de Rijksstraatweg (Rijksstraatweg 322 en 337 en Voorweg 2) Hogere Grenswaarden (HGW) verleend. De regels hiertoe staan in de Wet Geluidhinder. Meer informatie over de terinzagelegging van dit besluit vindt u op de website van de gemeente Ridderkerk.