Informatiebrief werkzaamheden Nieuw Reijerwaard verstuurd

27-11-2013

Op 20 november heeft de GRNR een informatiebrief over de start van de voorbelasting in Nieuw Reijerwaard verzonden aan omwonenden. Het gaat om omwonenden van het gedeelte achter Rijksstraatweg nr. 202 tot en met de Voorweg (zie de plattegrond). Zij zijn geïnformeerd over de aard en duur van de werkzaamheden.

Kaart gebied voorbelasten eerste fase


Gasleiding
Deze week wordt gestart met het aanbrengen van zogenaamde zakbaken bij de gasleiding. Ongeveer elke 50 meter wordt een band om de gasleiding aangebracht met een peilbuis die boven het maaiveld uitsteekt. De zakbaken worden gemonitord om eventuele beweging van de gasleiding te meten. De marges voor beweging van de gasleiding zijn uiterst klein. Met de Gasunie zijn afspraken gemaakt over de manier van werken in de buurt van de gasleiding. Deze zakbaken maken onderdeel uit van de afspraken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer A. Hak Rijnmond bv.


Voorbelasting
Vervolgens wordt een voorbelasting aangebracht, dat betekent dat een laag zand op de ondergrond wordt gestort op de zones waar later riolering en een deel van de weg worden gerealiseerd. Het zandpakket zorgt ervoor dat de ondergrond inklinkt, zodat de riolering en weg later niet meer zakken. In de voorbelasting wordt verticale drainage aangebracht, waarmee het water uit de ondergrond versneld wordt afgevoerd en het inklinken wordt versneld.
Het grootste gedeelte van de bedrijfslaan die parallel aan de gasleiding loopt, wordt nu niet opgehoogd. Dat gedeelte van de weg wordt begin volgend jaar met piepschuim uitgevoerd, ook weer vanwege de gasleiding. Het zand wordt met vrachtwagens aangevoerd via de Voorweg. Nadat het zand is gereden, wordt een soort coating aangebracht, die als het ware een korst vormt en het mogelijk stuiven van het zand tegen gaat. Deze werkzaamheden worden voor ons uitgevoerd door aannemer KWS.


Zichtbaarheid werkzaamheden in het gebied
Vanaf het moment dat KWS start met het aanvoeren en verspreiden van het zand dat gebruikt wordt voor de voorbelasting zullen een korte periode aanzienlijk meer vrachtwagens in Nieuw Reijerwaard rijden dan nu het geval is. Deze vrachtwagens rijden vanaf de Verbindingsweg de Voorweg op en nemen dezelfde route terug het gebied uit.